Vad är och hur fungerar aktiv förädling?

jun 21, 2022

Aktiv förädling har med förtullning att göra. Men vad är aktiv förädling egentligen, hur fungerar det och vilka krav finns på dig för att ditt företag ska kunna använda dig av aktiv förädling? Dessa frågor och fler svarar vi på i den här artikeln.

Vad är aktiv förädling?

Aktiv förädling inträffar när du importerar varor från länder utanför EU i syfte att exempelvis bearbeta, reparera eller restaurera produkterna. Underförstått; du ska inte sälja produkterna till slutkunderna. Efter att varorna förädlats kan du återexportera dem igen om det är så du har planerat.

Aktiv förädling är fördelaktigt för importören

Som importör kan aktiv förädling ge dig tullbefrielse då du faktiskt bara ska bearbeta varorna. Vid aktiv förädling behöver du inte heller betala antidumpningstullar eller skaffa någon importlicens. 

5 krav för att du ska få använda dig av aktiv förädling

 1. Ditt företag ska vara etablerat i EU.
 2. De varor ditt företag importerar ska vara tullbelagda eller omfattas av exempelvis importlicens.
 3. Den förädlade produkten ska påminna om den ursprungliga varan.
 4. Förädlingen får inte medföra att tillverkare inom EU påverkas negativt.
 5. Du ska kunna garantera för Tullverket att varorna faktiskt ska förädlas.

Värt att tänka på är att du kan välja att anmäla den förädlade produkten till fri omsättning i stället för att återexportera den. Men för att kunna låta varorna återgå till fri omsättning får de inte omfattas av restriktioner eller förbud. Du måste också betala tullavgifter vid en transformering till fri omsättning.

Du måste lämna garanti till Tullverket

Tullverket kräver att du ska lämna in en individuell garanti för de förädlade produkterna. Den individuella garantin måste alltid betalas och kan inte sänkas eller slopas av Tullverket. 

Som garanti godkänner Tullverket:

 • Att du sätter in pengar på deras konto. Alltså att du gör en kontant deposition.
 • Att du förser dem med en juridiskt giltig borgensförbindelse.

Har du en tullgaranti, så kan man också deklarera den tillfälliga importen under existerande tullgaranti . Ett exempel på när Tullverket kan säga nej till din förfrågan om samlad garanti är om de bedömer att risken för att bevilja alla händelser på en gång är för stor.

Du behöver tillstånd från Tullverket vid aktiv förädling

Du behöver ett tillstånd från Tullverket för att kunna importera produkter enligt de regler och förmåner som gäller vid aktiv förädling. 

Ditt företag ska bland annat uppfylla följande kriterier som Tullverket satt upp, för att i sin tur kunna använda sig av aktiv förädling:

 • Ditt företag måste ha ett EORI-nummer. Alltså ett registreringsnummer som fungerar som identifikation för ditt företag vid tullrelaterad verksamhet inom EU.
 • Ditt företag ska vara etablerat inom EU. I undantagsfall kan företag utanför EU få tillstånd, men det är ovanligt.
 • Ditt företag ska ha bokföring som är tillgänglig i Sverige.
 • Ditt företag ska ha en bokföring som är utformad på ett sätt som Tullverket godkänner.

Du måste avsluta den aktiva bearbetningen i tid

I importdeklarationen finns det angivet när den aktiva bearbetningen måste vara avslutad. Vanligtvis får du den tid som behövs för att arbetsuppgiften ska kunna utföras på ett korrekt sätt.

Men vad händer om du inte hinner avsluta förädlingen i tid?

Jo, då kan du antingen bli tvungen att betala en tullskuld. Alternativt kan du ansöka om en förlängning som Tullverket sannolikt godkänner så länge du kan motivera varför ditt företag förtjänar en utökning av tidsfristen. 

Så kan den aktiva förädlingen avslutas

 • Ditt företag gör en återexport. Detta genom att fylla i och lämna en tulldeklaration för återexport till Tullverket.
 • Ditt företag importerar varorna. Då krävs en importdeklaration som Tullverket ska ha där det står angivet att du betalar såväl importtullar som skatter för de varor som går från att vara förädlade till att bli importerade. 
 • Ditt företag förstör varorna. Om du vill göra en planerad förstöring, till exempel vid återvinning av varor, då måste du har uppgett det i din ursprungliga ansökan om aktiv förädling till Tullverket.

CargoCare hjälper dig

Allting inom tull kan ibland verka jobbigt och komplicerat men vi har lång erfarenhet av tulltjänster och hjälper alltid dig som kund från start till mål. Är du kund till oss och har frågor eller funderingar kring din tullfaktura? Kontakta oss på +46 42-37 09 50 eller fyll i vårt kontaktformulär.

Fler artiklar

Beräkna tull på rätt sätt!

Beräkna tull på rätt sätt!

Att beräkna tull är i många fall ett måste, men hur går det till egentligen? Det svarar vi på i den här artikeln. 7...