Container – varför är det brist på containrar?

maj 25, 2021

På grund av den rådande corona-pandemin har det uppstått en stor brist på containrar runt om i världen. Detta har fått stora konsekvenser vad gäller ledtider och pris. Varför har denna brist uppstått, hur påverkar det företagen och vilka lösningar finns? I denna artikel tar vi an ämnet “Bristen på containrar”.

Varför är det brist på containrar? 

Mellan januari och april 2020 spred sig coronaviruset som en löpeld över världen med start i Kina. Kina, som var först med viruset, var mycket snabba med att stänga ner i stort sett alla fabriker och all tillverkning i landet för att hindra smittan från att spridas. Fabriker och industrier runt om i Europa och resten av världen påverkas mycket negativt av detta eftersom tillförseln av komponenter och råmaterial upphör. När detta sker tömmer industrin och fabrikerna sina lager av komponenter och råmaterial för att tillgodose sina kunder på andra sidan. 

När det senare var dags för Kina att öppna upp sina fabriker var det en stor brist på komponenter och råmaterial runt om i Europa och världen, alla ville vara först på bollen och fylla upp sina lager för att fortsätta sin försäljning. När detta sker, skeppas alla containrar som finns inom räckhåll på en och samma gång, vilket skapar en enorm obalans. Samtidigt är Kina ett land som exporterar mer varor än vad de importerar. Helt plötsligt så finns det en massa av tomma containrar runt om i världen som inte kommer tillbaka till Kina. Normalt sett skeppas det en del tomma containrar tillbaka, men med dessa oerhörda volymer är situationen kritisk. 

Till följd av detta har vi en stor brist på containrar från asien, vilket har försvårat våra importer här i Sverige. 

Hur påverkar detta företag som vill importera en container från Asien?

På grund av bristen på containrar har prisbilden och ledtiderna ökat. I vanlig ordning är det tillgång och efterfrågan som styr, och i detta fall har det inneburit att priserna ökat med 500-800% på containrar från Asien. Samtidigt har ledtiderna ökat med det dubbla, och något som tidigare tog en månad, tar nu två månader att frakta. Detta är en enorm förändring som påverkar företag i alla led. 

Bristen på containrar har även bidragit till att de större transportbolagen har fått prioritera sina frakter. I de flesta fall innebär det att de största kunderna går före andra i kön, detta innebär att de mindre- och medelstora företagen fått stora problem med att få hem sitt gods, trots att de är villiga att betala för den stora prisökningen. 

Vad företag fraktar och vilken bransch de tillhör kan också ha en stor betydelse. Normalt sett går ofta basvaror i containrar på sjön, elektronik via tåg och läkemedel via flyg. Allt har med storlek, om godset är ömtåligt och tidsomfång att göra. Därför kan exempelvis basvaror inom livsmedelsindustrin påverkas hårdare av denna brist på containrar.  . 

Vi har märkt att det ringer många nya kunder till oss som tycker att transporterna har blivit allt för dyra. Men just sjötransporterna är svåra att förbättra rent prismässigt, det är ofta rederierna som styr. Däremot har vi nya kunder som ringer och inte lyckats få hem sitt gods på grund av ledtider och brist på containrar, där har vi kunnat hjälpa till genom vårt enorma nätverk.

Är det enbart importen från Asien som påverkas?

Först och främst har der varit Kina som haft störst problem vad gäller bristen på containrar. Men även andra asiatiska länder som Indien, Vietnam, Thailand, Malaysia med fler har påverkats. Det är extra kritiskt i mindre hamnar som ligger utanför de största bas-hamnarna, de flesta containrarna har slussats från de mindre till de större för att kunna fylla ut bristen. 

Att frakta via sjö inom Europa är ovanligt, det händer dock ibland om något ska fraktas i stora mängder. I Europa är det ofta vägtransporter som gäller, eller en kombination där trailern går huvud sträckan på tåg för att sedan levereras med lastbil. 

Vilka andra alternativ finns?

Normalt sett hade vi kunnat lösa problemen med flyg eller tåg, men även dessa alternativ har påverkats negativt av coronavirusets framfart. 

Att frakta med flyg har bak i tiden skett med fraktflygplan, hade situationen fortsatt vara så hade det kunnat vara en lösning på problemet. Men i takt med ett större intresse för resor sker större delen av alla flygfrakter idag på passagerarflygplan. Eftersom ingen har kunnat resa under pandemin med grund i stängda gränser och risken för smittspridning har även flygfrakterna varit mycket problematiska. 

Vi tror att denna brist kommer bli bättre i slutet på detta året, prisbilden kommer justeras och gå ner. Vi tror dock inte att priset kommer återgå till samma låga nivåer som det har varit tidigare. Priset har varit för lågt tidigare, det är ohållbart. Antagligen kommer rederierna ta denna chans och hålla kvar en högre prisnivå än tidigare. 

Om vi går till vägtransport, som är den huvudsakliga verksamheten för CargoCare, så har priset inte förändrats alls – så sätt. Allting rullar på som vanligt och priserna ligger på samma låga nivåer. Vi följer marknaden, vi gör inga årliga justeringar på det viset, vi tittar över varje unikt kundflöde för sig – behöver något göras så gör vi det – Och det är nästan alltid OK med kunderna, de förstår detta.

Vi på CargoCare sätter kunden främst och bryr oss hela vägen, tveka inte på att höra av dig om du vill ha en offert eller om du har funderingar. Du kan hitta underlag för detta här: Kontakt.

Fler artiklar

Beräkna tull på rätt sätt!

Beräkna tull på rätt sätt!

Att beräkna tull är i många fall ett måste, men hur går det till egentligen? Det svarar vi på i den här artikeln. 7...