CargoCare kör daglig transport till och från UK

Oct 20, 2022

Sedan Mars 2021 har Cargocare utökat trafiken med 35 trailers som kör transporter till och från UK på daglig basis. En stor bidragande faktor till ökningen är anställningen av Robert Schuller som är ansvarig för UK. 

UK-marknaden har gått som en raket. När Robert startade i Mars 2021 hade vi ingen trafik alls – Idag är det en helt annan värld, där vi har cirka 35-40 trailers i drift . Det är främst hellaster (FTL), men även avgångar med partilaster och styckegods (LTL) har börjat öka – Jerker Nilsson, VD.

UK-trafiken på Cargocare är inne i en expansiv fas och trycket på UK-leveranser ökar hela tiden. Därför har en ny medarbetare blivit anställd under året och ambitionen är att fortsätta utveckla trafiken med fler medarbetare under kommande månader.

Robert Schuller var bosatt i UK under slutet av 90-talet och början av 2000-talet och har nu över 12 års specialistkunskap inom transporter i området. Han har varit aktiv under hela den tuffa Brexit-perioden och byggt upp bestående UK-trafik trots problematik i svår administration och import/export-balans.

Den största utmaningen har varit att hitta rätt balans mellan export och import – både ur ett miljömässigt och lönsamhetsmässigt perspektiv. Det är först nu under senare år som effekterna av Brexit börjat tillta, när lagerkontrakt löper ut och företag väljer att inte förlänga, utan istället flytta till länder inom EU. Det påverkar importen negativt. Administrationen däremot har blivit effektivare, framförallt nu när tulltjänster erbjuds direkt av oss på Cargocare – Robert Schuller, ansvarig UK. 

Intresset för Cargocare att investera i UK-trafiken har främst uppkommit av befintliga kunder. Kunder som varit mycket nöjda med den servicen som erhålls och därför efterfrågat trafik även i UK. 

En av de viktigaste ståndpunkterna vi har inom Cargocare är att kunna bistå kunden med den hjälp som behövs i alla lägen. Att erhålla en hög servicegrad och vara flexibla i vårt arbetssätt, visa att vi bryr oss hela vägen Timmy Sjö, Försäljning. 

Cargocare erbjuder allt från flygfrakt och båtfrakt till lastbilstransport. I UK är det främst lastbilstransporter som är effektiva, där även brådskande laster kan levereras med expressbil på under 24 timmar.

CargoCare hjälper dig

Behöver du en snabb och effektiv transport till eller från UK? Kontakta oss på +46 42-37 09 50 eller fyll i vårt kontaktformulär.

Fler artiklar

Beräkna tull på rätt sätt!

Beräkna tull på rätt sätt!

Att beräkna tull är i många fall ett måste, men hur går det till egentligen? Det svarar vi på i den här artikeln. 7...