Införande av drivmedelstillägg 2022-03-07

Mar 7, 2022

Krisen i Ukraina har fått stor effekt på redan stigande drivmedelspriser, vilket ger en direkt spegling på transportbranschens kostnader.

Vi är på historiska nivåer som medför extrema prisökningar både från åkerier, och från rederierna.

Till er kunder som inte tidigare har haft ett drivmedelstillägg kommer vi nu att introducera ett tillägg med bas i decembers redan höga drivmedelspriser.

Tillägget för mars månad är 4,49% och kommer att aktiveras 2022-03-07

Vidare kommer tillägget att uppdateras månadsvis under: Drivmedelstillägg

Fler artiklar

Beräkna tull på rätt sätt!

Beräkna tull på rätt sätt!

Att beräkna tull är i många fall ett måste, men hur går det till egentligen? Det svarar vi på i den här artikeln. 7...