Vägtransporter under Coronapandemin

Nov 11, 2020

Vägtransporterna har till viss del varit förskonade när det gäller påverkan av Covid-19. Troligtvis har vi alla blivit mer eller mindre påverkade av utbredningen av Coronoaviruset. Under året har förändringarna varit många och restriktioner har förändrats. Virusets påverkan på europeiska länder har varierat och landsgränserna har öppnats och stängts. Gemensamt genom pandemin är att samtliga länder har haft sina gränser öppna för godstransporter. Varuförsörjningen är kritisk för alla moderna samhällen, vilket har tillåtit vägtransporter att flöda fritt genom landsgränser.

Restriktioner av vägtransporter

Till en början kunde vi se en viss minskning av volymer, detta var till största del ett resultat av minskad produktion. Dels på grund av komponentbrist efter den hårda nedstängning som skedde i Asien och dels på grund av en minskad efterfrågan inom industrin. Idag finns inga restriktioner som påverkar våra vägtransporter. Tillverkningsindustrin är igång runt om i Europa och påverkan på vägtransporter är minimal. Med andra ord så fortlöper våra transporter precis som vanligt!

Vägtransporter framöver

Vi följer givetvis omvärldsinformationen och håller oss uppdaterade på allt som händer runt om i Europa. I dagsläget kan vi inte se att det skulle kunna bli någon allvarlig påverkan på våra godsflöden genom Europa. Alla länder är beroende av att transporterna löper opåverkat genom landsgränserna, både av ekonomiska skäl och för att tillgodose varuförsörjningen inom landet. Därmed känner vi oss trygga med att våra transporter kommer att fortlöpa opåverkat även framöver.

Påverkan av andra transportslag

När det gäller Sea freight och Air freight så är påverkan betydligt större på dessa. En stor nedstängning i Asien stoppade i princip all produktion och leverans till Europa vilket i ett senare skede har resulterat i stora obalanser av containrar. Förändringar i flygindustrin har i samma utsträckning påverkat flygtransporterna.

Sea freight

När produktionen i Asien åter är tillbaka så finns det en stor komponentbrist i Europa, stora volymer med allt i från komponenter till sjukvårdsmateriel skickas ut med fartyg. Problemet blir uppenbart ganska omgående när containrarna tar slut i Kina då volymerna från Europa till Kina är så mycket mindre.

Att tänka på:
– Boka transport i god tid!
– Var beredd på att det tillkommer extra kostnader eller surcharges
– Ledtiderna kan vara betydligt längre

Air freight

Vi är betydligt mer mobila och resandet har ökat år efter år. Även flygbiljetter har blivit billigare och billigare, detta har tvingat flygbolagen att hitta andra intjäningsmetoder. Framförallt möjligheten att transportera mer och mer gods med vanliga passagerarflygplan. Moderna passagerarflyg är anpassade för att också kunna ta med sig ett antal flygcontainrar s k ULD (Unit Load Device). Detta har möjliggjort att gå över mer till passagerarflyg istället för fraktflygplan. När den kommersiella flygtrafiken minskar i den utsträckning vi har sett under året så uppstår en enorm kapacitetsbrist.  Flygbolagen gör ett försök att ställa om, men trots att man bygger om en del av sin flotta så är det fortfarande en stor kapacitetsbrist.

Att tänka på:
– Normal ledtid för flygfrakt är förlängd med 4-5 dagar (boka i god tid)
– Prisbilden är betydligt högre

Fler artiklar

Beräkna tull på rätt sätt!

Beräkna tull på rätt sätt!

Att beräkna tull är i många fall ett måste, men hur går det till egentligen? Det svarar vi på i den här artikeln. 7...