Vad är tullklarering, exportdeklaration & importdeklaration?

feb 23, 2022

I denna artikel går vi bland annat igenom vad en tullklarering är, hur det fungerar att tullklarera varor samt vad det kostar.

Varför ska du anlita oss?

Vi på CargoCare Scandinavia AB hjälper dig med alla moment som inkluderas i tullklareringsprocessen. Vi har lång erfarenhet inom såväl import- som exportförtullningar, och erbjuder alla företag smidiga lösningar till bra priser.

När du anlitar oss kontrollerar vi bland annat att varudokumentationen stämmer, och vi kalkylerar även tullavgiften samt kontrollerar att den är betald. Vi säkerställer även att varorna kan importeras/exporteras med bland annat restriktioner och andra försiktighetsåtgärder i åtanke.

När du anlitar oss hanterar vi hela tulldeklareringsprocessen i ditt ställe. Vi bryr oss, hela vägen så att du i stället kan fokusera på din kärnverksamhet, medan vi fokuserar på det vi är bäst på. Vi är nämligen experter på att lösa alla sorters problem vid tullklarering, men det viktigaste uppdraget är förstås att se till att några problem aldrig infinner sig från första början.

Om du vill genomföra en tulldeklaration på egen hand rekommenderar vi tullverkets tullklareringsguide.

Andra liknande ämnen vi tar upp:

Vad är tullklarering?

En tullklarering, eller förtullning av varor innebär att någon meddelar tullen om vilken varor som ska skickas, och betalar de import- eller exportskatter som krävs. Vanliga skatter vid tullklarering inkluderar mervärdesskatt (moms) och tull.

Vid en tullklarering kontrolleras även de transporterade varorna, och i samband med det utvärderar tullen om varorna får föras in eller ut ur landet. Varor som inte får föras in eller ut i Sverige har tullen rätt att beslagta.

Värt att lägga märke till är att tullklarering sällan behövs när du exporterar eller importerar varor från länder som hör till EU:s tullområde.

Vad är en exportdeklaration?

När du ska exportera varor utanför EU är det nödvändigt att lämna in en exportdeklaration till Tullverket, som antingen kan vara fysisk eller digital. I dokumentet står det bland annat angivet vad som ska fraktas samt vilka restriktioner som existerar.

Typiska produkter som måste exportdeklareras inkluderar miljöfarliga ämnen, kemiskt restavfall, vapen, djur och växter.

Varför är det nödvändigt med exportdeklaration?

Det är nödvändigt med exportdeklaration för att tulladministrationen i mottagarlandet ska kunna se till att såväl natur som människors hälsa och säkerhet inte påverkas av oansvariga importer. En import av djur som påverkar landets ekosystem, eller en import av växter som kan påverka det lokala växt- och djurlivet kan leda till katastrofala följder.

Exportdeklarationen är alltså en kvalitetsförsäkran som garanterar att de produkter som skickas inte bryter mot något av de regler eller lagar som finns i mottagarlandet.

Kan du själv skicka in din exportdeklaration?

Ja, du kan välja att själv fylla i och lämna in din exportdeklaration, men det smidigaste är att du låter oss sköta det åt dig. Om någonting skulle vara fel med exportdeklarationen kan böter och/eller förseningar vara att vänta.

Vad är en importdeklaration?

En importdeklaration är en handling som ger tullen information om viktiga saker såsom vilka produkter som importeras, vem mottagaren och avsändaren är, vilka skatter och avgifter som ska betalas samt vad produkterna är värda.

I Sverige behöver du i regel bara lämna in en importdeklaration till Tullverket när du importerar produkter från länder som inte är en del av EU:s tullområde.

Värt att tänka på är att du kan behöva tillstånd för att importera vissa produkter som till exempel frukt, djur, växter eller alkohol.

Varför är det nödvändigt med importdeklaration?

Det är nödvändigt med importdeklaration av flera orsaker. Bland annat vill den svenska tullen skydda den inre marknaden så att företag inte kan importera billiga produkter utomlands för att således enkelt konkurrera ut lokala företag. Denna åtgärd kallas för antidumpnings-tull.

Utöver detta är importdeklarationer viktiga för att se till att inga hälsoskadliga produkter kan importeras till Sverige, som i sin tur kan påverkar människor, djur och natur.

Kan du själv skicka in din importdeklaration?

Ja, det kan du göra men det smidigaste är att anlita oss, som i vår tur är experter inom tullklarering. Att ha koll på saker som förmåner, varukoder, avgiftsberäkningar och kvoter är i regel svårt för personer utan lång erfarenhet av hur tullklareringsprocessen fungerar.

Viktiga saker att tänka på vid tullklarering

Vilka transportregler existerar?

Finns det regler gällande hur varorna ska vara packade, eller hur länge chauffören får köra på ett dygn? Samtliga av dessa aspekter har vi full koll på.

Vilka avgifter och skatter måste betalas?

Det är vanligt att internationella försändelser omfattas av avgifter och skatter. Vi har goda kunskaper om hur och när dessa avgifter ska betalas.

Vad kostar en tullklarering?

Priset för en tullklarering för företag varierar beroende på hur många varulinjer som krävs samt om det finns någon annan komplexitet i förfarandet.  

Hur lång tid tar en tullklarering?

En tullklarering tar i regel mindre än en timme att genomföra, men för att säkerställa att inga förseningar uppkommer tar vi gärna in underlaget så tidigt som möjligt. Faktorer som påverkar tidsåtgången inkluderar bland annat dokumentationskraven samt vilka typer av varor som ska exporteras/importeras. Vi arbetar kontinuerligt på att få ned tidsåtgången för tullklareringsprocessen.

Kan jag tullklarera mina varor själv?

Ja, det är tekniskt möjligt, men det finns samtidigt en stor risk att någonting går fel om du väljer att tullklarera på egen hand. För att kunna tullklarera själv måste du bland annat veta var försändelsen lagras, och så även visa upp en bild- eller textfil med transportens innehåll.

Utöver detta ska du även fylla i en blankett för enhetsdokumentation och lämna alla samlade handlingar till en tullklareringsexpedition. Det kan alltså vara både dyrt och omständligt att sköta sin egen tullklarering. Tänk på din egen tid är värd pengar, så att outsourca tullklareringen till oss är alltid det bästa alternativet.

Hur fungerar det att förtulla varor till och från Norge?

Norge är inte ett EU-land, utan ett EES-land, vilket medför att tullklarering krävs för många typer av produkter. När du importerar eller exporterar till Norge korsas alltså en tullgräns, som i sin tur medför att import- och exportdeklarationer är ett måste.

Vi på CargoCare sätter kunden främst och bryr oss hela vägen, tveka inte på att höra av dig om du vill ha en offert eller om du har funderingar. Du kan hitta underlag för detta här: Kontakt.

Fler artiklar

Beräkna tull på rätt sätt!

Beräkna tull på rätt sätt!

Att beräkna tull är i många fall ett måste, men hur går det till egentligen? Det svarar vi på i den här artikeln. 7...