Information om tysk vägskatt och ETS

Nov 22, 2023

Information om tysk vägskatt och ETS

Bäste kund,

Vi vill informera er om ett par förändringar som kommer i den nära framtiden och som kommer att innebära kostnadsökningar på transporterna.

TYSK VÄGSKATT (MAUT)

Fr.o.m. 2023-12-01 justerar den tyska staten nivåerna för vägskatten som nästan motsvarar en fördubbling av dagens nivåer.

När förändringen träder i kraft kommer det att finnas uppdaterade taxor för vägskatten på vår webbplats. För de kunder som har tysk vägskatt inkluderad i priserna kommer det att skapas en ny taxa.

ETS

Fr.o.m. 2024-01-01 kommer sjöfarten att omfattas av EU:s initiativ ETS(Emission Trading System) som är ett verktyg för att reducera utsläppen av växthusgaser. Detta innebär att rederierna kommer att avgiftsbeläggas vilket i sin tur gör att rederierna kommer att ta ut ett tillägg för detta mot oss.

Vi tvingas därför att införa ett ETS tillägg (enligt utlägg) fr.o.m. 2024-01-01. Tillägget kommer att vara olika beroende på vilka länder som trafikeras och justeras månadsvis.

Har ni frågor kring detta så är ni välkomna att kontakta er ordinarie kontaktperson på CargoCare.

Fler artiklar

CargoCare kör daglig transport till och från UK

CargoCare kör daglig transport till och från UK

Sedan Mars 2021 har Cargocare utökat trafiken med 35 trailers som kör transporter till och från UK på daglig basis. En...

Vad är och hur fungerar aktiv förädling?

Vad är och hur fungerar aktiv förädling?

Aktiv förädling har med förtullning att göra. Men vad är aktiv förädling egentligen, hur fungerar det och vilka krav...

Allt du behöver tänka på när du ska betala tull!

Allt du behöver tänka på när du ska betala tull!

När du importerar varor från andra länder kan du behöva betala tull. Men vad är tull, och tillkommer andra avgifter än...

Beräkna tull på rätt sätt!

Beräkna tull på rätt sätt!

Att beräkna tull är i många fall ett måste, men hur går det till egentligen? Det svarar vi på i den här artikeln. 7...

Införande av drivmedelstillägg 2022-03-07

Införande av drivmedelstillägg 2022-03-07

Krisen i Ukraina har fått stor effekt på redan stigande drivmedelspriser, vilket ger en direkt spegling på...